Vi ordnar tester, både egna och i samarbete med GIH. Exempel på tester är Syreupptagning, maxtester och styrketester. Kontakta oss om ni vill veta mer (länk).